Hướng dẫn


    Đăng ký, hủy và sử dụng dịch vụ:

    Tính năng sử dụng qua SMS và cước phí

STT

Nội dung

Cú Pháp gửi 8680

Giá cước

Quyền lợi

1

GÓI THUÊ BAO

1.1

Tổng Hợp

DK, DK1, DK2, DK3, DK TH hoặc TH

6.000đ/ngày

- Ngoài 05 câu hỏi miễn phí mỗi ngày, khách hàng vẫn được tham gia mua lẻ các câu khác.

- Trả lời đúng 03 câu liên tiếp trúng 5.000đ vào TKC

- Trả lời đúng 04 câu liên tiếp trúng 10.000đ vào TKC

- Trả lời đúng cả 05 liên tiếp câu cộng ngay 20.000đ vào TKC

1.2

Giải trí

DKP, P, P1, P2, P3 hoặc P4

5.000đ/ngày

1.3

Thể Thao

DK TT, TT, T1, T2, T3 HOẶC T4

3.000đ/ngày

1.4

Khoa học

DK KH, KH, K1, K2, K3 HOẶC K4

0đ/ngày

- Không có câu hỏi miễn phí.

- Câu hỏi lẻ sẽ được hệ thống gửi cho khách hàng vào 8h sáng mỗi ngày

- Khách hàng tham gia trả lời trúng thưởng bằng cách mua lẻ tối đa 10 câu

hỏi/ngày

1.5

Mua lẻ từng câu hỏi

CH

5.000đ/câu

- Mỗi khách hàng chỉ nhận được 01 lần mỗi ngày, tối đa 10 câu hỏi.

- Hệ thống sẽ gửi lần lượt từng câu hỏi, khách hỏi phải trả lời câu hỏi mới nhận được câu hỏi tiếp theo.

- Mỗi khách hàng chỉ được trả lời quá thời gian 02 lần (không tính phí khi trả lời quá thời gian). Sau 03 lần trả lời quá thời gian, hệ thống sẽ dừng gửi câu hỏi và thông báo cho khách hàng, muốn chơi tiếp khách hàng phải chờ đến ngày hôm sau.

- Mức cước của câu hỏi, giải thưởng gồm nhiều cấp độ khác nhau và được hệ thống gửi lần lượt đến khách hàng.

10.000đ/câu

20.000đ/câu

2

Mua lẻ

2.1

Mua lẻ bộ câu hỏi

MUA 05

5.000đ/lượt

- Mua lẻ thành công khách hàng nhận được 1 bộ 3 câu hỏi gói Tổng hợp/Giải trí/Thể thao.

- Khách hàng chỉ được nhận thưởng giải thưởng của chương trình khi trả lời đúng cả bộ 3 câu hỏi trong thời gian quy định

MUA 10

10.000đ/lượt

MUA 20

20.000đ/lượt

MUA 30

30.000đ/lượt

MUA 40

40.000đ/lượt

MUA 50

50.000đ/lượt

3

Huỷ dịch vụ

3.1

Gói Tổng Hợp

HUY TH

Miễn phí

3.2

Gói Giải trí

HUY P

Miễn phí

3.3

Gói thể thao

HUY TT

Miễn phí

3.3

Gói khoa học

HUY KH

Miễn phí

4

Cú pháp khác

4.1

Hướng dẫn

HD

Miễn phí

4.2

Truy vấn gói cước

KT

Miễn phí

4.3

Lấy lại câu hỏi

AG

Miễn phí

4.4

Cước data (nếu có)

Miễn phí

- Hướng dẫn hủy dịch vụ

+ Kênh SMS:

Hủy gói cước qua cú pháp SMS: Soạn HUY [Mã gói] gửi 8680